logo

CHP’li ‘Kaftancıoğlu İstanbul Kent Anayasası’nı Açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu CHP’nin yerel yönetim anlayışına ilişkin ilke ve esasların yer aldığı İstanbul Kent Anayasası’nın taslak metnini yerel basın buluşmasında paylaştı.  

Recep Kenan/itvhaber.com

31 Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimlere yönelik çalışmalarını sürdüren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu CHP’nin yerel yönetim anlayışına ilişkin ilke ve esasların yer aldığı İstanbul Kent Anayasası’nın taslak metnini bir araya geldiği “İstanbul Yerel Medya Buluşması”nda İstanbul’un yazılı, görsel ve internet yerel medya temsilcileri aracılığıyla paylaştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan İstanbul Kent Anayası taslak metin hakkındaki görüşleri ve İstanbul Kent Anayasası’nda yer almasını düşünülen diğer maddelerin kendilerine iletilmesinin hedefin gerçekleşmesine katkı sunacağını kaydeden CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, açıklamasında “Son halini verebilmek ve İstanbul halkının onayına sunmak üzere İstanbul Kent Anayası’na katkılarınızı bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun İstanbulluların da katkılarını istediği İstanbul Kent Anayasası taslak metni açıklaması:

KADİM KENT İSTANBUL’U KORUMAK İSTANBULLULARIN ELİNDE

“Kente ihanet eden anlayışın, İstanbul’u dolayısıyla İstanbulluyu ne hale getirdiği hepimizin malumu” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, kadim kent İstanbul’u korumanın ve yine, yeniden ihanet edilen değil, kendisine aşık olunan yaşanası bir kent yaratmanın İstanbulluların elinde olduğu vurgulandı.

Binlerce yıldır, dünyanın dört bir yanından gelerek, yeni bir hayat peşinde koşan birbirinden farklı on binlerce insanın kültürüyle yoğrulmuş kadim bir kent, kentlerin anasıdır İstanbul. Dünyada 8500 yıldır kesintisiz insan yerleşiminin olduğu nadir birkaç kentten birisi aynı zamanda.

Üç imparatorluğa başkentlik yapan bu kadim kentin geçmişine sadakat ve bugünden geleceğe duyulan sorumluluk İstanbul’u ve İstanbulluyu hak ettiği geleceğe taşımanın biricik yoludur.

FARKLILIKLARI ORTAK İSTANBULLULUK KİMLİĞİ ALTINDA BULUŞTURMAK

Öncelikli sorumluluğumuz; yok edilmeye çalışılan İstanbullu kimliğini yeniden ortaklaşa hissedebilmek ve bu kentte yaşayan tüm insanları, farklılıklarına rağmen ortak İstanbulluluk kimliği altında buluşturabilmek olmalıdır. Bunun için de tarih ve doğa arasında kurulan ve bize İstanbul olarak dönen bu muhteşem senteze saygı duymalı ve bir arada yaşama kültürünü kent kimliği içinde güçlendirmeliyiz.

İSTANBUL YENİDEN KENT KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜREBİLİR

İdare etmeye değil yönetmeye talip bir anlayış İstanbul’u yeniden kent kimliğine büründürebilir. Ve kentin olağanüstü tarihi, doğası, kültürel ve insani zenginliği korunarak gelişmesi sağlanabilir.

“İSTANBUL KENT ANAYASASI” İSTANBUL’U ÇIKMAZDAN KURTARABİLİR

İstanbul’u doğru yönetmek için, İstanbul’u ve İstanbulluları geleceğe taşırken kılavuzluk edecek, asla taviz verilmemesi gereken temel ilkelere ve mutabakatlara, bir başka deyişle ‘İstanbul Kent Anayasası’na ihtiyaç olduğunun bilincindeyiz. Halkın içinden süzülerek gelen ve temel esasları ortaklaşa belirlenmiş bir Anayasa “İstanbul Kent Anayasası” ancak İstanbul’u içinde bulunduğu ihanetten ve çıkmazdan kurtarabilir.

İSTANBUL KENT ANAYASASI’NI İSTANBULLULARLA BİRLİKTE GELİŞTİRECEĞİZ

İstanbul halkının birlikte yazacağı, sahipleneceği bir anayasa gelecekte İstanbul’u yönetecek siyasi anlayışlar için hem yol gösterici hem de bağlayıcı olacaktır. İste bu nedenlerle; İstanbul Kent Anayasası’nı bizzat İstanbullularla birlikte geliştireceğiz.

İSTANBUL KENT ANAYASASI’NA İLİŞKİN TEMEL İLKE VE KURAL ÖNERİLERİ:

İstanbul’u, yaşanabilir, çağdaş bir kente dönüştürmek için ana hedefimiz; Coğrafi konumu, tarihi, doğası ve dokusuyla, siluetiyle, arkeolojik ve kültürel değerleriyle bir dünya şehri olan İstanbul’u hak ettiği yere taşımaktır.

İnsanı ve insanın yaşam haklarını merkeze alan, liyakata ve bilime dayanan, katılımcı, adil, etkin, dayanışmacı, çevreye, doğaya, geçmişe, tüm canlıların yaşamına saygılı; kentsel rantı topluma devreden, şeffaf ve hesap veren bir yerel yönetim anlayışını egemen kılınmalıdır.

HEDEFLENEN İSTANBUL; TOPLUMSAL ENERJİSİNİ ÜRETİME DÖNÜŞTÜREN MUTLU BİR KENT,

Kayırmacı yönetimlerce dışlanmış yetenekli gençlerin öncülüğünde bir ‘teknoloji, sanat ve kültür kenti’, Toplumsal barışın, huzurun, uzlaşmanın gerçekleşebileceğini gösteren öncü kent,

Geçmişteki yaşamın izlerini bugüne ayrımcılık yapmadan taşıyan, yeni değerlere açık, çok kültürlülüğü ve farklılıkları zenginlik gören hoşgörülü bir kent,

Ulaşım, çalışma koşulları, sağlık, eğitim ve sosyal olanaklarıyla emek dostu bir kent,

Güvenli kreş, çocuk yuvası, yaşlı gündüz bakımevleri ve sağlık merkezleriyle çocukların, yaşlıların ve ana-babaların dostu bir kent,

Sosyal hizmet ve gönüllü sivil dayanışma ağlarının eşgüdümünü sağlayan, sosyal yardımları sadaka olmaktan çıkaran, yoksullara onurlu bir yaşamın ve yeniden yaşama sarılmanın mümkün olduğunu gösteren bir dayanışma kenti,

“BEN YAPTIM OLDU!” MANTIĞI ORTADAN KALDIRILACAK

Bu çerçevede;

“Ben yaptım oldu!” mantığı ortadan kaldırılacak; katılımcı yönetim anlayışıyla büyük projeler, uzmanlarla, STK’larla vb. konuşarak, proje yarışmaları düzenlenerek hazırlanacaktır.

İlgili tüm STK’ların ve meslek örgütlerinin belediye meclisleri ve çalışma komisyonlarına katılımı sağlanacaktır;

İstanbul’un bütçesini İstanbullu bilecek; katılımcı bütçe uygulamalarıyla, açık, şeffaf ve denetlenip hesap verilebilir bir bütçe hazırlanacaktır.

İstanbul’un tüm ekonomik, fiziksel ve sosyal planları güncellenecek; her uygulama planlı olacak; planlı bir gelişim dönemi başlatılacaktır.

Ulaşımı insana yaraşır bir noktaya taşımak için, ulaşım planları güncellenecek; toplu ulaşıma, metro ve diğer raylı sistemlere, deniz taşımacılığına öncelik verilecek; İstanbul’un ulaşımı tek elden yönetilecektir.

Kuzey Ormanları, su havzaları, memba suları, göller, dereler, denizler, kıyılar korunacak; İstanbul’un çevresel-ekolojik değerleri geleceğe taşınacaktır.

Aktif yeşil alanlar, parklar arttırılacak; büyük kent parklarının yanı sıra ilçelerde de semt parkları yapılacaktır.

Yüreklerde deprem korkusu kalmayacak şekilde binaların güçlendirilmesi ve gerektiğinde yenilenmesi desteklenecek; afet eğitimi yaygınlaştırılacaktır.

İstanbul tarihi dokuları ve zenginlikleri hak ettiği ilgiyi görecek; Tarihi Yarımada “açık müze kent” haline getirilecektir.

İstanbul’un en ihtiyaç sahibi mahallelerinden başlanarak, ilçe belediyeleriyle birlikte tüm 0-4 yaş arası çocuklarımızı kapsayacak kreşler hızla tamamlanacaktır.

Gençlerimiz özgür bir şehirde yaşayacak; gençlerimizin enerjisinden, dinamizminden en etkin şekilde yararlanılacak; onlara mesleki eğitim ve iş imkanları başta olmak üzere her tür eğitsel, sanatsal ve sportif olanaklar sağlanacaktır.

İşsizlik, geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı altında ezilen İstanbullular saptanarak yaşam standartlarının arttırılmasına destek olunacaktır.

İçinde yaşadığımız kentin kaldırımları, sokakları, caddeleri, parkları, meydanları birer okuldur. İmar planları bu anlayışla ele alınacak ve kenti oluşturan semtlerin, mahallelerin kültür genleri hayata kazandırılacaktır.

Her mahalle, her semt, öncelikle o bölgede yaşayan insanların gelişimini, yaşadığı kentle bütünleşmesini sağlayacak şekilde yeniden ele alınacaktır.

Mahallerde yaşayanların katılımını sağlamak için mahalle evleri oluşturulacak; uzman gönüllü katılımcıların desteğinde çalışma mekanları ve yaratıcılık merkezleri kurulacaktır; bu yerler aynı zamanda katılımcı mahalle örgütlenmelerinin buluşma mekanları olacaktır.

İlçe ve mahalle düzeyinde uzmanların ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla kentte yaşayanlara imar konularında şeffaf bilgi veren ve haklarını aktaran danışma merkezleri kurulacaktır.

Bu metin ilgili tüm toplum kesimleriyle, onların temsilcileriyle ve esas olarak da halkımızla birlikte hazırlayacağımız İstanbul Kent Anayasası’nın başlangıç bölümüne ilişkin bir taslaktır.

Gerek bu başlangıç bölümünün gerekse İstanbul Kent Anayasası’nda yer alması gereken tüm maddelerin katılımcı bir yöntemle ve ortak akılla nihai hale getirilmesi hedefimizdir.

Bu çerçevede bu taslak metin hakkındaki görüşlerinizin ve İstanbul Kent Anayasası’nda yer almasını düşündüğünüz diğer maddelerin tarafımıza iletilmesi bu hedefin gerçekleşmesine katkı sunacaktır.

Son halini verebilmek ve İstanbul halkının onayına sunmak üzere İstanbul Kent Anayası’na katkılarınızı bekliyoruz.

Etiketler: » » » » » » » »
Share
697 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ