logo

Deniz Kutlu, İçerenköy ve Küçükbakkalköy Planını Değerlendirdi

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu,  Ataşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahallesi 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planını itvhaber’e değerlendirdi.

Recep Kenan/itvhaber.com

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu,  Ataşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan ve İBB’ye onaya gönderilen İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahallesi 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planı ile ilgili detayları www.itvhaber.com ile paylaştı.

ONAMA VEYA DEĞİŞTİREREK ONAMA YETKİSİ İBB’DE

Deniz Kutlu, Recep Kenan aracılığıyla www.itvhaber.com ‘a yaptığı açıklamalarda; “Ataşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan ve İBB’ye onaya gönderilen İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahallesi 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planı İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahallesi 1/5000 ölçek Nazım İmar Planı daha önce İstanbul Büyükşehir Meclisi’nden geçmişti. Hemen arkasından da askıya çıktı. Askı süresi içersinde hem vatandaşların hem de kurum olarak bizim yaptığımız itirazlar vardı. Büro açmış, vatandaşlarımızı bilgilendirmiştik. İtirazları da beraber iletmiştik.  İBB Meclisi tarafından itirazlar değerlendirilerek düzenlenen 1/5000 Ölçekli NİP’a göre düzenlenen 1/1000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planın Ataşehir Belediye Meclisimizde görüşülerek onaylandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilecek olan plan İBB Meclisi, 5216 sayılı yasanın 7. maddesine göre onama veya değiştirerek onama kapsamındaki yetkisi ile onayı ile birlikte Ataşehir Belediyesi’ne gönderilecek.” İfadelerine yer verdi.

PLANIN GETİRDİĞİ EN ÖNEMLİ YENİLİK (D) LEJANLI ALANLARDA

Kutlu, Ataşehir Belediyesi Plan ve Projeler Müdürü Temel Önder’in de olduğu teknik ekip ile www.itvhaber.com için yaptığı değerlendirmede, İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahallesi 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planıda (D) Lejantlı alanlarda sosyal donatı alanında kalmış olan alanların brüt parsel üzerinden uygulama yapmasının planın getirdiği en önemli yenilik olduğunu kaydederek, “Bu kadar çok sayıda parselin bir araya gelerek nasıl bir uygulama yapılacak? Yapılacak uygulamalarda göreceğimiz bir karar. İçerenköy ve Küçükbakkalköy’ü kapsayan İmar planları yeni bir plan içeren karar değil. Bu parçalı planlar bir araya toplayan tek bir planda bütünleştiren bir plan ön görüyor Büyükşehir Belediyesi… Planda; Küçükbakkalköy Uygulama İmar Planında, İçerenköy Revizyon Uygulama İmar Planları ve Atatürk Islah İmar Planları ve parçacıl plan tadilatları var. İptal edilmediği ancak Büyükşehir tarafından tadil isteğinin yer aldığı Kozyatağı’ndaki alan ile ilgili çalışmalar devam ediyor. ” Dedi.

1993’TE SOSYAL DONATI ALANINDA KALANLARIN MAĞDURİYETİ GİDERMEK

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu, İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahallesi 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planı ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ayrıntılara yer verdi:

“İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahallesi 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planının asıl amaçları arasında; İçerenköy Islah İmar planlarında konut alanında kalmasına rağmen 1993 yılındaki Nazım İmar Planlarında donatı (öğretim tesisi, Park, yeşil alan) alanlarında kalan parsellerdeki yapı yasağını ortadan kaldırmak, bu alanlardaki vatandaşların mağduriyetlerini gidermek üzere Büyükşehir söz konusu Nazım İmar Planlarında (NİP) dönüşüm projesi geliştirdi.”

(D) LEJANTLI ANLALAR TOPLULAŞTIRMA İLE EMSAL ARTIŞI

“Büyükşehir bu imar planı çalışmasıyla (D) lejantlı anlalar olarak belirlenen bölgelerdeki 20 – 40 arasında parsellerin bir araya gelerek %25 ve yol alanlarını içine alacak şekilde donatı (okul, sağlık tesisi, cami ve diğer ibadet alanları) öngörüsüyle imara açmayı planlamış. D lejantlı alanlarda bu miktarda parseller toplulaştırma ile bir araya gelecek ve ön görülen imar hakkını (E: Emsal) kullanacak.”

İÇERENKÖY KÜÇÜKBAKKALKÖY İMAR PLANI NOTLARI TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

İÇERENKÖY VE KÜÇÜKBAKKALKÖY PLANINDA YENİ KARAR YOK

“Bunun dışında İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahallesi 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planının getirdiği yeni bir önemli karar yok. İmar Islah planlarının devam ettiği alanlar var. Atatürk Mahallesi eski imar koşullarına tabi olarak kalıyor. 9,50 ve 12,50 olan bölgelerdeki imar şartları aynı değerlerde devam ediyor. Plan bölgeye yeni bir çözüm önermiyor. Mevcut ulaşım ağlarının devamını ön görüyor. Yeni bir ulaşım ağı bile yok Nazım İmar Planında. Sadece parçalı planın toplanmasından ibaret bir çalışma olarak ifade ediliyor. Yol boyu ticaret öngörülmüş. Su Deposu kavşağı yanındaki yaklaşık 6 dönümlük alanda Belediye Hizmet Alanı ön görülmüş.”

5 PLANSIZ ALANDAN FSM EA HASTANESİ ALANINA ÇALIŞILIYOR

“İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahallesi 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planını içinde 5 plansız alan varlığı dikkat çekiyor. Bunlar; FSM EA Hastanesi’nin bulunduğu alan. Bu alanla ilgili özel plan hazırlanılmış ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderilmiş. 1 Emsal özel koruma SİT alanı. Kurul uygun bulursa Ataşehir Belediye Meclisi’nin onayından sonra Büyükşehir’e gönderilecek.”

TEKEL EVLERİNİN OLDUĞU ALAN 6306 KAPSAMINDA

“Tekel Evlerinin olduğu alan Daha önce SİT alanı olarak ilan edilmiş ve iptal edilmiş. Plansız bir alan… Bu alanda çalışmaları Bakanlık 6306 sayılı yasa kapsamında yürütüyor. 6306 sayılı yasa ile iptal edildiği için plansız olarak görülen bir başka alanda da Bakanlık tarafından plan çalışmaları yürütülüyor.”

KÜÇÜKBAKKALKÖY’DE 1 EMSALLİ ALAN 1.8 EMSAL

“TOKİ’nin sorumluluğundaki 775 sayılı yasa kapsamında Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilen eski sağlık tesisi olarak belirlenen plansız görülen bir alan var. Plan, Küçükbakkalköy Mahallesi’nde jeolojik eşik sınırı içinde bulunan 1 Emsalli 9.50 yükseklik sınırlı alanın 1.8 Emsal ve h (yükseklik) 15 kat olarak değişikliğini ön görüyor.”

BELEDİYENİN HİÇBİR EMSAL KAZANIMI YOK

“Bölgede Ataşehir Belediyesi mülkiyetindeki bütün alanlar yeşil alan, park alanı ve cami alanı olarak değerlendirilmiş. Belediyenin hiçbir emsal kazanımı yok.”

(D) LEJANTLILARDA TOPLULAŞTIRTMAYI YAPILACAK UYGULAMALARDA GÖRECEĞİZ

“(D) Lejantlı alanlarda sosyal donatı alanında kalmış olan alanların brüt parsel üzerinden uygulama yapması bu planın getirdiği en önemli yenilik. Bu kadar çok sayıda parselin bir araya gelerek nasıl bir uygulama yapılacak? Yapılacak uygulamalarda göreceğiz.”

PLAN ÇALIŞMALARINDA NELER OLMUŞTU?

Küçükbakkalköy, İçerenköy Mahalleleri ve Yakın Çevresinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları 16.12.2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanmış ve 17.07.2017-15.08.2017 tarihleri arasında olmak üzere 1 ay süreyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda askıya çıkarılmıştı.

İtirazlar 21.11.2018 tarih ve 1837 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile değerlendirilmiş olup Belediye Başkanlığı tarafından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun 1/1000 ölçekli planlar hazırlanmış ve Ataşehir Belediye Meclisi’ne ilgili karar alınmak üzere gönderilmişti.

Ataşehir Belediye Meclisi’nin 11 Ocak Cuma günü yaptığı toplantıda Küçükbakkalköy, İçerenköy mahallelerinin 1/1000 ölçekli planları görüşülüp, oy birliği ile onaylanmıştı.

İÇERENKÖY KÜÇÜKBAKKALKÖY İMAR PLANI NOTLARI TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

İÇERENKÖY KÜÇÜKBAKKALKÖY İMAR PLANI NOTLARINDA EMSAL(E) ve YÜKSEKLİK (H) DEĞERLERİ

Ataşehir İlçesi İçerenköy Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçek Nazım İmar Planı’nda yer alan emsal değerleri şöyle:

K1 KONUT ALANLARI:

Max. TAKS:0.40, E:2.07, Yükseklik (Y) En Çok: 15 Kat

K2 KONUT ALANLARI:

E:1.80, Yükseklik (Y) En Çok: 15 Kat

K3 KONUT ALANLARI:

Max. TAKS:0.20, E:0.80, Yükseklik (Y) En Çok: 12.50m.

K3 Konut Alanlarında toplulaştırmada; 3000 M2 ve Üzeri Parsellerde: E1.50, Yükseklik (Y) En Çok: 15 Kat

Konut alanlarında parselin %30 kamuya terk edilirken, emsal terk öncesinden hesaplanacak.

Konut alanlarında doğal zemin kotu üzerinde Max. 0.40 olan TAKS değerinin aşılamayacağı ön görülüyor.

K4 KONUT ALANLARI:

E:1.00, Yükseklik (Y) En Çok: 9.50m.

K4 Konut Alanlarında toplulaştırmada; 3000 M2 ve Üzeri Parsellerde: E1.50, Yükseklik (Y) En Çok: 15 Kat

Konut alanlarında parselin %30 kamuya terk edilirken, emsal terk öncesinden hesaplanacak.

K5 KONUT ALANLARI:

13.07.1992 İçerenköy IRİP koşulları uygulanacak. Blok Nizam, Yükseklik (Y) En Çok: 9.50m.

K5 Konut Alanlarında toplulaştırmada; 3000 M2 ve Üzeri Parsellerde: E2.07, Yükseklik (Y) En Çok: 15 Kat, B ile gösterilen alanlarda 3000 metrekare alanın altı da aynı değerler üzerinden uygulama yapılacak.

Konut alanlarında parselin %30 kamuya terk edilirken, emsal terk öncesinden hesaplanacak.

Konut alanlarında doğal zemin kotu üzerinde Max. 0.40 olan TAKS değerinin aşılamayacağı ön görülüyor.

K6 KONUT ALANLARI:

13.07.1992 İçerenköy IRİP koşulları uygulanacak. Blok Nizam, Yükseklik (Y) En Çok: 12.50m.

K6 Konut Alanlarında toplulaştırmada; 3000 M2 ve Üzeri Parsellerde: E2.07, Yükseklik (Y) En Çok: 15 Kat

Konut alanlarında parselin %30 kamuya terk edilirken, emsal terk öncesinden hesaplanacak.

Konut alanlarında doğal zemin kotu üzerinde Max. 0.40 olan TAKS değerinin aşılamayacağı ön görülüyor.

D RUMUZLU KONUT ALANLARI:

E: 2.07 Yükseklik (Y) En Çok: 15 Kat. Bu alanda kamuya terk oranı ise %25 olarak ön görülüyor.

TOPLULAŞTIRMA KOŞULLARI

Toplulaştırma İle Emsal Artışından Faydalanmak İsteyen Parsellerden;

KONUT ALANLARINDA:

3000 M2 ve Üzeri Parsellerde: E1.50 ve 2.07, Yükseklik (Y) En Çok: 15 Kat

Konut alanlarında parselin %30 kamuya terk edilirken, emsal terk öncesinden hesaplanacak.

Konut alanlarında doğal zemin kotu üzerinde Max. 0.40 olan TAKS değerinin aşılamayacağı ön görülüyor.

BÜYÜK BOYUTU İÇİN HARİTANIN ÜSTÜNÜ TIKLAYINIZ

Etiketler: » » » » » » » »
Share
3949 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ