logo

YENİ İNFAZ YASASI


Nevin Ömeroğlu
nevinomeroglu@hotmail.com

Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli dostlarımı Meclis Adalet komisyonunda kabul edilen 70 maddeden oluşan yeni ceza infaz yasamızı genel hatları ile siz değerli dostlarıma tanıtmak istiyorum .

Yeni infaz yasamız 1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra infaz hakimlikleri bulundukları il ve ilçelerin adı ile anılacak örneğin Bakırköy infaz Hakimliği Küçükçekmece infaz Hakimliği gibi ve infaz hakimliklerinin yargı çevresini yani hangi bölgelerdeki tutuklu ve hükümlü işlemlerine bakacağına HSYK Karar verecek . Her infaz hakimliği kendi yetki bölgesi içindeki hükümlü ve tutukluların yapmış olduğu şikayetler ve dilekçeleri ile ilgilenecek . İşlem nerede yapıldı örneğin silivri cezaevinde kalan bir hükümlü hakkında cezaevi idaresinin almış olduğu bir idari işleme hükümlü Silivri infaz hakimliğine şikayet ve itirazını yapabilecek . Maltepe cezaevi idaresinin almış olduğu bir idari karar ya da yapmış olduğu işleme hükümlü Kartal Anadolu Adliyesi infaz hakimliğine itiraz edebilecek .

Ayrıca infaz savcısı bir karar verdi ise bu karara karşı infaz hakimliğine itiraz edilebilecek . örneğin Bakırköy infaz savcısının vermiş olduğu karara Bakırköy infaz Hakimliğine itiraz edebileceksiniz . 


Ayrıca eski yasada örneğin biz Avukatlar mahsup talebimizi hükümlünün yargılandığı mahkemeye yapabiliyorduk . zamanaşımı itirazımızı hükümlünün yargılandığı mahkemeye iletiyorduk artık yeni infaz yasasına göre hakim ya da mahkemeler tarafından normalde verilmesi gereken kararı artık hükümlüye ceza veren Adliyelerdeki infaz hakimlerimiz verecek . 

Hükümlümüz diyelim ki kendisi hakkında cezaevinde bir işlem yapıldı ise ya da karar alındı ise bu kararı öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde infaz hakimliğine cezaevi idaresi aracılığı ile ya da Avukatı aracılığı ile itiraz dilekçesini gönderebilir. Ya da yine işlemin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde cezaevinin bulunduğu yerdeki yetkili ve görevli infaz hakimliğine itiraz dilekçesini kendisi ya da Avukatı aracılığı ile verebilir. Örneğin silivri cezaevinde yatan hükümlü Silivri infaz hakimliğine hakkında alınan kararı öğrendiği tarihten itibaren 15 gün ve herhalükarda işlem tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz hakkını ileri sürebilir. 

Peki diyelim ki Silivri infaz hakimliği Silivri cezaevinde gasp suçundan yatan A isimli hükümlü hakkında bir karar verdi . Bu karara karşı hükümlü ne yapabilir? Avukat hanım diye soracak olursanız bu karara karşı hükümlü A Kararın eline tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde CMK Kanununa göre itiraz edebilir aynı şekilde ilgili cumhuriyet savcısı da itiraz edebilir. 

Bu kanun 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulamaya girecek . Bu tarihe kadar durum ne olacak diye soracak olursanız eski infaz yasası aynı şekli ile uygulamaya devam edecek . 

Ayrıca yeni infaz yasasına göre kendi çocuğuna torununa eşine kardeşine beden ya da ruhen kendini savunamayacak durumda olan bir şahsa karşı kasten yaralama suçu işleyenlerin cezalarında artırım yapılacak peki ne kadar artacak ? yarı oranında artacak . öreğin bu suçu bir kamu görevlisi diyelim ki bir polis zabıta nüfusunu yani görevini kötüye kullanarak işlerse cezası yine yarı oranında artacak . canavarca hisle işlenirse ceza 1 kat oranında artırılacak . Kasten yaralama suçu sonucunda diyelim ki ölüm oluştu ise ceza 12 seneden 18 seneye kadar verilebilecek tabiî ki hakimin takdirine göre hakim 12 yılda verebilir 18 yıl da verebilir. 

Kanunumuzda suç sayılan bazı filler vardır bu suçları işleyebilmek için örgüt kuran insanlarımız var peki onların durumu ne olacak bu yasaya göre ? Bu şekilde örgüt kuranlar örgütü yönetenler 2 seneden 6 yıla kadar eski yasaya göre ceza alırken yeni yasada 4 seneden 8 seneye kadar ceza alabilecekler .Örgütlü suçlara cezanın daha ağır yaptırım koyduğunu buradan görebiliyoruz . kasten yaralama suçlarında cezanın artırıldığını görebiliyoruz . 

Ağır hasta olanlar engellilerimiz bildiğiniz üzere cezaevi koşulları içinde hem tedavi olamazlar hem de bu şartlar altında hayatını idame ettirmezler aynı şekilde hamile olanlar içinde durum aynıdır peki bu gibi vatandaşlarımız için durum ne olacak ?Bu gibi vatandaşlarımızın tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilecek yeni yasamıza göre . Adli kontrol kararı verilebilmesinin kapsamının genişlediğini buradan görebiliyoruz. Hastalar hamileler engelliler adli kontrolden yararlanabilecek .

Hakkında mahkumiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de adli kontrol kararı verebilecek.

Ayrıca vatandaşımız hakkında diyelim ki ceza kararı verildi ve vatandaşımız hakkında verilen ceza kararına itiraz etti ve dosyasını istinaf mahkemesine ya da Yargıtay’a gönderdi diyelim bu vatandaşımıza hangi mahkeme ceza verdiyse o mahkeme uyap kayıtlarına bakarak artık tutuklama kararı verebilecek .Buradan şu sonucu çıkartabiliriz biz istinaf ya da temyize Yargıtay’a giden dosyalarımızda Avukat olarak tutuklama kararı verilmesini yerel mahkemeden isteyebiliriz.

Peki Hükümlülerimiz Doğrudan Açık ceza infaz kurumlarına ne gibi koşullarda alınabilecek ?

Kasıtlı bir suçtan 3 sene ya da daha az hapis cezasına mahkum olanlar (ancak terör örgüt kapsamında işlenen suçlar cinsel suçlar ikinci defa mükerrir olanlar haklarında şartlı salıverilme kararı geri alınanlar hariç olmak üzere diyelim )bunlar infaz hakimlerimizin kararı ile açık cezaevine alınabilecek aynı şekilde taksirli bir suç işlemiş 5 sene yada az hapis cezası almış olanlar ile yine adli para cezası almış ama bu cezası infaz edilirken adli para cezasını ödeyememiş ve cezası hapse dönüşen vatandaşlarımız ile aynı şekilde örneğin nafaka borcunu ödeyememiş ve tazyik hapsi cezası alan vatandaşlarımız infaz hakimlerimizin kararı ile doğrudan açık cezaevine geçebilecek .

Peki bir hükümlü kapalıdan açığa nasıl geçebilecek ) cezaevinin kurallarına tam olarak uyan iyileştirme programlarına artık toplumla bütünleşmeye hazır olan disiplin kurulunun görüşü ile idare kurulunca hakkında olumlu kanı oluşturan hükümlüler kapalıdan açığa geçebilecek . Ama cezanız 10 seneden çoksa terör suçlusu iseniz örgüt kurduysanız ya da yönettiyseniz kasten adam öldürme suçu işledi iseniz cinsle dokunulmazlık suçu işledi iseniz uyuşturucu madde suçu işlediyseniz sizin kapalıdan açığa geçebilmeniz için hakkınızda idare ve gözlem kurulu karar verecek ve siz daha sonra infaz hakimliğinin kararı ile ancak açık cezaevine geçebileceksiniz.

Açık cezaevinde iken firar ederseniz idare ve gözlem kurulu kararı ile kapalı ceza infaz kurumuna alınırsınız 
Disiplin cezası aldıysanız eğer işlediğiniz eylem kişi güvenliğini tehlikeye düşüren bir eylem ise idarenin kararı ile kapalı ceza infaz kurumuna gönderilirsiniz .Ama tabiî ki kınama cezası dışındakiler için bu söylediklerim geçerli olacak :
Ayrıca eğer hükümlü açık cezaevinin çalışma koşullarına uyum sağlayamayacak ise idare kararı ile ve ayrıca tabiî ki infaz hakiminin onayı ve imzası ile kapalıya gönderilecektir.

Hamileyseniz ya da doğumunun üzerinden 1 sene geçmediyse cezanızın infazı geri bırakılabilir bu hakka sahip olacaksınız
Hükümlü hakkında hapis cezasının infazına başlanmış ama hükümlü üniversiteye devam etmek istiyor tahsilini bitirebilmesi için 6 ayı geçmeyen aralarla 1 sene infaza ara verilebilecek. Aynı şekild e hükümlünün eşi anası babası çocuğu ölmüşse yine infaz c. Savcılığınca 6 ayı geçmeyecek şekilde 1 yıl infaza ara verilebilecek.

Açık ceza infaz kurumlarında çalıştırılan hükümlülerimiz in çalıştırılan hükümlümüz hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanacak ve infaz edilecek süreye ilave edilecek .

Çocuk hükümlülerimiz ayda bir ailesi ile görüştürülecek . Ailesi doğum günü vesaire etkinliklerine gelebilecek . Bazen yakını olmayan çocuk hükümlülerimiz oluyor bunlar maalesef özel izin kullanamıyor bunlar kurumun uygun gördüğü gün kadar eğitim evinin bulunduğu il sınırları içinde gündüz izin geçirebilecek gece yine eğitimevinde kalabilecek 
Hükümlünün birden fazla cezası varsa bu cezaların toplanması yani içtima kararını infaz hakimliği verecek .


Hükümlü adli para cezasını ödemezse hapse çevrilecek öncelikle kamuya yararlı bir işte çalıştırılacak fakat hükümlü yine bu kurala uymazsa bu cezası infaz hakimliğince içtima kararına eklenecek .


Hükümlü Adli para cezasını ödemezse, cumhuriyet savcısının kararı ile ödeyemediği bölümün karşılığı hapis cezasına çevrilebilecek. Hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilebilecek. Günlük çalışma süresinin, en az iki en fazla sekiz saat olacak .


Peki denetimli serbestlik nasıl olacak ?
Eğer siz açık ceza infaz kurumunda iseniz ve koşullu salıverilme için cezanızın beşte dördünü ceza infaz kurumunda geçirdiyseniz kalan kısmını denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz süresi üç yılı geçemeyecek.


sıfır-altı yaş grubunda çocuğunuz varsa ağır hastaysanız onlarda bu infaz düzenlemesinden yararlanabilecek .Ama dediğim gibi 4/5 kuralı uygulanacak cezanızın 4/5 ini cezaevinde geçirdiyseniz yararlanacaksınız .Ama hastalığınızı Adli tıp kurumundan ya da tam teşekkülü bir hastaneden alacağınız raporla belgelemek zorundasınız ki koşullu salıvermeden yararlanabilesiniz . Bu koşulları sağlarsanız 4 yıl denetim hakkı kazanacaksınız 


Hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra hükümlü hakkında diyelimki bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılırsa infaz hakimi sizin açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verebilecek yani hakkınızda ceza verilmeden de infaz hakimi sizi denetimden açığa yollayabilecek . 


Eski yasadaki 2/3 lük infaz oranı 1/ 2 olacak . sizin davranışlarınız olumlu ise tabiki şartlı salıvermeden yararlanacaksınız .
Cinayetten,işkenceden , uyuşturucu imal ve ticaretinden cinselden ,örgütten yatıyorsanız Devletimize karşı bir suç işlediyseniz sizler yine eski yasal düzenlemeye tabi olacaksınız ve ancak cezanızın 2/3 ünü cezaevinde çektiğiniz zaman şartlı salıverilirsiniz. 


Ancak Türk Ceza Kanununda belirtilen kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından süreli hapis cezasına mahkum olanlar, cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Ayrıca, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olan çocuklar hakkında koşullu salıverilme oranı üçte iki olarak uygulanacak ve sizler 2 yıl denetim göreceksiniz. 


Siz eğer mükerrir iseniz en fazla otuz iki yılın ceza infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmeniz gerekiyor .
infaz hakimlerimiz kadın, çocuk veya altmış beş yaşını bitirmiş hükümlülerimizin mahkum oldukları toplam bir yıl, yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin ise mahkum oldukları toplam iki yıl, yetmiş beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam dört yılını infaz hakimi evde çektirilmesine karar verebilecek yine aynı şekilde doğum yapmış olan bir bayan ve doğumun üzerinden 6 ay geçtiyse infaz hakimi evde cezanın infazına karar verebilecek . 


Aynı şekilde toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınlarımız cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. 


Bu hükümler, terör suçları ile örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçlarından ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olanlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar, adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler, koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler, hakkında uygulanamayacak.


sıfır-altı yaş grubundaki çocuklar, tutuklu annenin yanında barınabilecek.
Eğer tutuklu iseniz anneniz babanız kardeşiniz çocuğunuz eşiniz hayati tehlike oluşturacak bir hastalığa sahipse toplamda iki defa izin alabileceksiniz bir ay ara ile denetimli serbestlikten yararlanma süresi 1 yıldan 3 yıla çıkacak. Ama 30 Mart 2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından kasten öldürme; üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve sonucu nedeniyle ağırlaşmış yaralama, işkence, eziyet suçu ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar kapsam dışı kalacak yani onlar yararlanamayacak .


Eğer 30 mart 2020 tarihine kadar suç işlediniz ve 0 – 6 yaş çocuğunuz varsa denetiminiz 2 yıldan 4 yıla çıkacak .70 yaşını bitirmiş bir hükümlü iseniz denetiminiz 2 yıldan 4 e çıkacak hakkınızda denetimli serbestlik uygulanmaya başlandıktan sonra 1 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı hakkınızda soruşturma başlatılması halinde, infaz hakimince hakkınızda açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilecek karar verecek.


Teklifle, çocuk hükümlülerde 30 Mart 2020’ye kadar işlenen suçlar bakımından tabi olduğu infaz rejimine göre belirlenen koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün; 3 gün olarak, 18 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün ise 2 gün olarak dikkate alınacak.


Bu yasa 1 Eylül 2020 de uygulanacak 
.Ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve diğer denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak.


Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek.


Ayrıca değerli okurlarım eğer kaçakçılık suçundan hüküm aldıysanız suç konusu eşya hafifse cezanız yarısına kadar pek hafifse hakkınızda etkin pişmanlık indirim oranı 2/3 inecek 90 gün içinde suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Hazineye öderseniz ancak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek.


Değerli okurlarım yeni infaz yasası ile ilgili sizlere aktarmak istediklerim bu kadar . Yeni ceza infaz yasası ile ilgili sorularınızı 0 532 508 90 45 nolu irtibat telefonuma iletebilirsiniz . 


AVUKAT NEVİN ÖMEROĞLU DEMİREL İSTANBUL BAROSU

Etiketler: » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • SMA HASTALIĞI VE TOPLUMDAKİ KARŞILIĞI

  23 Ekim 2020 Köşe Yazıları

  SMA hastalığı çağın en tehlikeli hastalığı konumuna gelmiştir. Çocuklarımızı yani geleceğimizi tehdit eden en zor hastalıktır. Zorluğu, devlette karşılığı olmamasıdır. Yani devletimizin, vatandaşının en doğal anayasal hakkı olan yaşama hakkına destek vermemesi ya da az kısmi destek vermesidir. SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği verilerine göre yaklaşık 1300 SMA hastası çocuk olduğu bilgisi vardır. Yani koskoca devletimiz 80 milyonluk bir ülke 1300 çocuğa çare olamaz mı? 1300 çocuğun sağlığı her şeyden daha değerlidir. Bu kadar zorluk ve sı...
 • BOYU KÜÇÜK CÜRMÜ BÜYÜK DEVLETLER

  14 Ekim 2020 Köşe Yazıları

  Merhabalar değerli okuyucularım, bu yazımda sizlere küresel yaşamdan edindiğim gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Küresel yaşam demek, yerküre (dünya) üzerinde var olan canlıların bir arada uyum içerisinde ve belli kurallara göre yaşamaları demektir. Malumunuz ki, yer yüzünde her canlının bir diğer canlıya gereksinimi vardır. İnsanların insanlara, bitkilere ve hayvanlara; hayvanların hayvanlara, insanlara ve bitkilere; bitkilerin de bitkilere, insanlara ve hayvanlara mutlak gereksinimleri olduğunu bilmemiz gerekir. Hal böyleyken asıl olan so...
 • Kim bu deniz hıyarları?..

  05 Ekim 2020 Köşe Yazıları

  Çok üzülüyorum, bu yıl korona nedeni ile yapılamadı ne yazık ki... İki yıldır üst üste davetli olarak katıldığım Fethiye’de 37 metrelik lüx gulet gemide yaptığımız uluslararası resim çalıştayımızdan söz ediyorum. Önceleri bir hafta boyunca değişik ülkelerden de katılan on beş sanatçı arkadaşımızla birlikte geçirdiğimiz bir sanat birlikteliğinin dışında benim için deniz, sıcak yaz günleri sularında serinlediğim ve keyifle balıklarını yediğim bir yerden öte pek gitmiyordu.Bir hafta boyunca gemide Fethiye’nin bakir koylarında gezmiş ve bol bol re...
 • Mutlu olmak elinizde!

  29 Eylül 2020 Köşe Yazıları

  Sevgili okurlarım, bu yazımda biraz farklı bir konuya değinmek istiyorum. Öyle ki toplumumuzun da sanırım buna ihtiyacı var. Hayat hikayeleri, enerji, pozitif olmak, negatif olmak, kendini tanımak ya da tanıyamamak gibi… Özellikle de tüm dünyayı kasıp kavuran şu COVİD 19 belasının olduğu ve insanları karamsarlığa ittiği günlerde.     Bu konuyu irdeleyebilmek için doğal olarak bazı tanımlar ve kavramlar üzerinde durmak gerek. Örneğin; enerji. Enerji, genel anlamda maddi bir unsur olarak karşımızda durur. Onunla hareket eders...